หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง ซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB จำนวน 4 เครื่อง

ราคากลาง ซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB จำนวน 4 เครื่อง

..เพิ่มเติม..