หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90 หมายเลข 3 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 หมายเลข...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90 หมายเลข 3 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 หมายเลข 25 และ 26 ที่ฝ่ายโรงงานผลิิตยาสูบ 5 จำนวน 23 รายการ

..เพิ่มเติม..