หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์บนซองบุหรี่ (Stamper Unit) ของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องบรรจุซองแข็ง ยี่ห้อ G.D รุ่น X2 ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์บนซองบุหรี่ (Stamper Unit) ของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องบรรจุซองแข็ง ยี่ห้อ G.D รุ่น X2 ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ดาวน์โหลด >>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างscan0004http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/03/scan0004.pdf

..เพิ่มเติม..