หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้อำนวยการยาสูบรับรางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำนวยการยาสูบรับรางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่น สาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขามูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี Executive of the year 2018” ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจ บุคคล และองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..