หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้อผ้าตาข่ายกันแมลง ขนาด ๑๐ X ๑๔ เมตร จำนวน ๘๐ ผืน

ซื้อผ้าตาข่ายกันแมลง ขนาด ๑๐ X ๑๔ เมตร จำนวน ๘๐ ผืน

ประกาศผลผู้ชนะ
ราคากลาง

..เพิ่มเติม..