หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบแผ่น(Offset)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบแผ่น(Offset)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง

..เพิ่มเติม..