หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ณ โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่

จ้างที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ณ โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่

..เพิ่มเติม..