หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดความกว้าง 31 1/8 นิ้ว ความยาว 43 นิ้ว...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดความกว้าง 31 1/8 นิ้ว ความยาว 43 นิ้ว จำนวน 60 ตัน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..