หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ซื้อเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง)

..เพิ่มเติม..