หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) งานปรับปรุงเครื่องบรรจุห่อสิบซอง Delta-P จำนวน 13 ชุด

พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) งานปรับปรุงเครื่องบรรจุห่อสิบซอง Delta-P จำนวน 13 ชุด

พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

งานปรับปรุงเครื่องบรรจุห่อสิบซอง  Delta-P จำนวน 13 ชุด

ระหว่าง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตุการณ์ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดยมี นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธี   ห้องประชุม  1  ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย  เมื่อวันที่   15 มีนาคม 2561


..เพิ่มเติม..