หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ กล้องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ (Slit Lamp) จำนวน 1...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ กล้องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ (Slit Lamp) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย๊ก (YAG Laser) จำนวน 1 เครื่อง)

..เพิ่มเติม..