หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งตู้ไฟฟ้า MDB1,MDB2 และ EMDB พร้อมอุปกรณ์ ที่ฝ่ายการแพทย์ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานยาสุบ

ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งตู้ไฟฟ้า MDB1,MDB2 และ EMDB พร้อมอุปกรณ์ ที่ฝ่ายการแพทย์ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานยาสุบ

..เพิ่มเติม..