หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดทำงานของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดทำงานของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..