หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ สำหรับเครื่อง MOLINS PASSIM จำนวน 1,800 กิโลกรัม

ซื้อกาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ สำหรับเครื่อง MOLINS PASSIM จำนวน 1,800 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..