หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานปฏิบัติการผลิต 2 /ช่าง 2/พิมพ์ 2/ทั่วไป 2สังกัด ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-4-5 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และฝ่ายการพิมพ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานปฏิบัติการผลิต 2 /ช่าง 2/พิมพ์ 2/ทั่วไป 2สังกัด ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-4-5 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และฝ่ายการพิมพ์

หมวดหมู่ :

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานปฏิบัติการผลิต 2 /ช่าง 2/พิมพ์ 2/ทั่วไป 2สังกัด ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-4-5 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และฝ่ายการพิมพ์ คลิกรายละเอียด PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พ.ปฏิบัติการผลิต 2 /ช่าง 2/พิมพ์ 2/ทั่วไป 2 สังกัด ผ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-4-5 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และฝ่ายการพิมพ์ คลิกรายละเอียด PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คลิกรายละเอียด PDF
ประกาศรับสมัครพ.ปฏิบัติการผลิต 2 /ช่าง 2/พิมพ์ 2/ทั่วไป 2 สังกัด ผ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3-4-5 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และฝ่ายการพิมพ์  คลิกรายละเอียด PDF
 
 
 
 
 

..เพิ่มเติม..