หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

..เพิ่มเติม..