หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกแผนจัดซื้ออะไหล่หัวฉีดกาว สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่

ยกเลิกแผนจัดซื้ออะไหล่หัวฉีดกาว สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่

..เพิ่มเติม..