หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยแบบ 3 ไกหมุน ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x200x47-70 จำนวน 54 เตียง

ประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยแบบ 3 ไกหมุน ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x200x47-70 จำนวน 54 เตียง

1.ราคากลางCost Be
2.ประกาศเชิญชวนประกาศเชิญชวน
 

..เพิ่มเติม..