หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาด กว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว

ซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาด กว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว

หมวดหมู่ :

ดาวน์โหลด 
จำนวน 105,000 แผ่น จำนวนงบประมาณ 779,709.00 บาท

..เพิ่มเติม..