หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad) พร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 11 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad) พร้อมอินเทอร์เน็ต จำนวน 11 เครื่อง

..เพิ่มเติม..