หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำนักงานยาสูบนครพนม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2561

สำนักงานยาสูบนครพนม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2561

สำนักงานยาสูบนครพนม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2561 เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ ครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 รายการ ประกาศ ณ 30 มกราคม 2561สรุปประกาศเดือนมกราคม 2561

..เพิ่มเติม..