หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องตัดกระดาษชนิดแผ่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง จากฝ่ายการพิมพ์ ไปยังโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

จ้างเหมาในการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องตัดกระดาษชนิดแผ่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง จากฝ่ายการพิมพ์ ไปยังโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..