หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมใบพัดลม Blower ของห้องAir Washer No.4/1 จำนวน 1 ชุด ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมใบพัดลม Blower ของห้องAir Washer No.4/1 จำนวน 1 ชุด ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..