หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดคลีนิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

พิธีเปิดคลีนิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พ.ญ.พันธ์ทิพย์  เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดคลีนิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยมีกรรมการฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าหน่วยและพนักงานฝ่ายการแพทย์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับคลีนิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วย โดยมีแพทย์แผนไทยประยุกต์มาเป็นผู้ทำการตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ทั้งการนวดรักษาและการอบสมุนไพร ซึ่งคลีนิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 (ติดกับห้องตรวจกุมารเวช) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป พนักงานยาสูบที่เข้ามารับการรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาลของโรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..