หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้อำนวยการยาสูบ รับประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีศาสนา” โครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้อำนวยการยาสูบ รับประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีศาสนา” โครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมวดหมู่ :

        
          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เข้ารับมอบเข็มพระจอมเกล้าเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีศาสนา” ในโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2560” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
           นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ เป็นผู้บริหารที่ใช้หลักธรรมะและสมาธิมาเป็นพื้นฐานและแนวทางในการทำงานได้เป็นอย่างดี จนสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มให้เปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร) ให้กับพนักงานยาสูบ โดยได้ก่อตั้งสาขาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นสาขาที่ 122 ของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนด้านสมาธิไปยังพนักงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในหลักสูตรนี้  ด้วยความสามารถในการบริหารงานและผลงานที่ปรากฏ จึงทำให้ผู้อำนวยการยาสูบได้รับการยกย่อง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

กองสื่อสารองค์กร

News by lilytoon /Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..