หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่างประกาศประกวดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และสามารถติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

ร่างประกาศประกวดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และสามารถติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

..เพิ่มเติม..