หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคห้องกรุงทอง สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ สำหรับงานของกองรักษาความปลอดภัย ตั้งอยู่ภายในโรงงานยาสูบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคห้องกรุงทอง สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ สำหรับงานของกองรักษาความปลอดภัย ตั้งอยู่ภายในโรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..