หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟ จ.เพชรบูรณ์

โรงงานยาสูบต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟ จ.เพชรบูรณ์

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟ จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชาย กองกลม ผู้จัดการสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ในฐานะผู้แทนโรงงานยาสูบ ให้การต้อนรับนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมสนทนาในงานสภากาแฟ เพื่อหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..