หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศยกเลิกการจ้างเหมาในการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องตัดกระดาษชนิดแผ่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง จากฝ่ายการพิมพ์ ไปยังโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาในการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องตัดกระดาษชนิดแผ่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง จากฝ่ายการพิมพ์ ไปยังโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..