หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ชาวยาสูบส่งมอบความรักผ่านปฏิทินเก่าในวันแห่งความรัก

ชาวยาสูบส่งมอบความรักผ่านปฏิทินเก่าในวันแห่งความรัก

หมวดหมู่ :


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร และนางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนพนักงานยาสูบ ส่งมอบความรักผ่านปฏิทินเก่า จำนวน 2,300 ฉบับ ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ
ขอขอบคุณชาวยาสูบทุกส่วนงานที่ได้ร่วมกันบริจาคปฏิทินเก่าในครั้งนี้…

..เพิ่มเติม..