หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วร่วม (TPM) ณ โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วร่วม (TPM) ณ โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2561

..เพิ่มเติม..