หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์และไส้กรองน้ำมันเครื่องของเครื่องทำน้ำเย็น TRANE No.2 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสุูบ 4

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์และไส้กรองน้ำมันเครื่องของเครื่องทำน้ำเย็น TRANE No.2 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสุูบ 4

..เพิ่มเติม..