หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บชุดทำงานของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างตัดเย็บชุดทำงานของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..