หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างแท่นฐานรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ พร้อมผนัง ที่สำนักงานยาสูบแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างแท่นฐานรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ พร้อมผนัง ที่สำนักงานยาสูบแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/02/เอกสาร-10.pdf

..เพิ่มเติม..