หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานยาสูบนครพนม จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ

สำนักงานยาสูบนครพนม จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ

หมวดหมู่ :

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถานีใบยาดอนนางหงส์ สำนักงานยาสูบนครพนม จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ /ปลูกผักสวนครัวปลอดสารฯ ได้ดำเนินการมอบผักสวนครัวให้กับโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อทำอาหารกลางวันแจกจ่ายให้เด็กนักเรียน และแจกจ่ายให้พนักงานทุกคนในสถานีใบยาดอนนางหงส์ cr สำนักงานยาสูบนครพนม

..เพิ่มเติม..