หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผูชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก ตะวันตก และรั้วเชนลิ้งค์ด้านทิศใต้สูงประมาณ 2 เมตร ความยาวประมาณ 676 เมตร พร้อมประตูเชนลิ้งค์ 2 บาน...

ประกาศผูชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก ตะวันตก และรั้วเชนลิ้งค์ด้านทิศใต้สูงประมาณ 2 เมตร ความยาวประมาณ 676 เมตร พร้อมประตูเชนลิ้งค์ 2 บาน ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..