หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกำจัดกลิ่นและควันฯ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4 และ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกำจัดกลิ่นและควันฯ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4 และ 5

..เพิ่มเติม..