หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแท่นฐานรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแท่นฐานรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..