หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร MACTAVISH ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร MACTAVISH ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..