หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเครื่องห่อสิบซอง Delta-p จากเดิมห่อด้วยกระดาษอาร์ตเป็นห่อด้วยกระดาษ BOPP Film จำนวน 13 ชุด ที่โรงงานผลิตยาสูบ 3 และโรงงานผลิตยาสูบ 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเครื่องห่อสิบซอง Delta-p จากเดิมห่อด้วยกระดาษอาร์ตเป็นห่อด้วยกระดาษ BOPP Film จำนวน 13 ชุด ที่โรงงานผลิตยาสูบ 3 และโรงงานผลิตยาสูบ 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง30012018091954

..เพิ่มเติม..