หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเครื่องห่อสิบซอง Delta-p จากเดิมห่อด้วยกระดาษอาร์ตเป็นห่อด้วยกระดาษ BOPP Film จำนวน 13 ชุด ที่โรงงานผลิตยาสูบ 2 และ โรงงานยาสูบ...

จ้างปรับปรุงเครื่องห่อสิบซอง Delta-p จากเดิมห่อด้วยกระดาษอาร์ตเป็นห่อด้วยกระดาษ BOPP Film จำนวน 13 ชุด ที่โรงงานผลิตยาสูบ 2 และ โรงงานยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..