หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 จำนวน 87,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (ฝจพ.b.02/01/61)

ประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 จำนวน 87,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (ฝจพ.b.02/01/61)

..เพิ่มเติม..