หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลการจ้างเหมาทำลายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ปี๊บโลหะและหมึกพิมพ์) ที่เกิดขึ้นภายในโรงงานยาสูบ

ประกาศผลการจ้างเหมาทำลายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ปี๊บโลหะและหมึกพิมพ์) ที่เกิดขึ้นภายในโรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..