หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้บริหารโรงงานยาสูบ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ผู้บริหารโรงงานยาสูบ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

หมวดหมู่ :


เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแผนงานหรือมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด การค้าและการลงทุนของสินค้าประเภทยาสูบ ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ให้การต้อนรับ
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ได้บรรยายสรุปข้อมูลการนำส่งรายได้ให้กับรัฐของโรงงานยาสูบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รวมไปถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล การวิเคราะห์ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบยังได้นำคณะคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ภายในบริเวณโรงงานผลิตยาสูบด้วย

..เพิ่มเติม..