หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer ACT 250 T) โรงงานที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer ACT 250 T) โรงงานที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่)

..เพิ่มเติม..