หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายพานลำเลียงใบยา เข้าเครื่อง Classifier stage ที่ 1 โรงงานที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายพานลำเลียงใบยา เข้าเครื่อง Classifier stage ที่ 1 โรงงานที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่)

..เพิ่มเติม..