หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดงานติดตั้งรูปเหมือนพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่

พิธีเปิดงานติดตั้งรูปเหมือนพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมพิธีเปิดรูปเหมือน พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ นายอลงกรณ์ เจริญภักดี รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดรูปเหมือน พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงงานยาสูบ และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงงานยาสูบตราบจนถึงทุกวันนี้ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่พนักงานยาสูบทุกคนให้ความเคารพนับถือมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู จึงได้มีการประดิษฐานรูปเหมือน พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับชาวยาสูบสืบไป

..เพิ่มเติม..