หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาดชั่งได้ไม่ต่ำกว่า 200กก. และโหลดเซลพิกัดกำลังไม่ต่ำกว่า 2,000กก. พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาดชั่งได้ไม่ต่ำกว่า 200กก. และโหลดเซลพิกัดกำลังไม่ต่ำกว่า 2,000กก. พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบแพร่

..เพิ่มเติม..