หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งพลังงานไฟฟ้าระบบเสริมการผลิต (Q-TEST) ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งพลังงานไฟฟ้าระบบเสริมการผลิต (Q-TEST) ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..