หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts ใบมีดยี่ห้อ ARKOTE สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts ใบมีดยี่ห้อ ARKOTE สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 3 รายการ

..เพิ่มเติม..